سفارش تبلیغ
صبا
 
 
منابع آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها
 
 
نه بخدایى که از قدرت او درمانده شبى سیاه به سر بردیم که روزى سپیدى را در پى خواهد داشت ، چنین و چنان نبوده است . [نهج البلاغه]